Informatie over de manier waarop onze nota tot stand komt. Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
R.G.H. Veugen, tandarts Pastoor Habetsstraat 63 b 6217 KL Maastricht 043 - 343 13 39
Tarief
Tandartstarief Hier vindt u het uniforme landelijke tandartstarief: Neem voor de tandtechniek tarieven contact met ons op. Hoe ontvangt u onze nota? Onze nota wordt zoveel mogelijk bij uw verzekeraar gedeclareerd. Van het deel dat niet door uw verzekeraar wordt betaald, ontvangt u een nota van de zorg-verzekeraar of direct van ons.
Het Tandartstarief Het Tandartstarief Betalingsvoorwaarden Betalingsvoorwaarden